O NAS / ABOUT

Jadwiga_Jędrzejowska_5

Katowice Cup is a tournament with a long tradition. This year it will be held for the 31st time. The tournament’s unofficial patron is Jadwiga Jedrzejowska, the first Polish woman to play on Wimbledon’s courts, who lived in Katowice after the war and was an active player of the Baildon club and a regular representative of Katowice in the national league. Until the 24th edition all Katowice Cup tournaments were played on Baildon courts. After the war the International Tennis Championships of Poland took place in Katowice – our tournament was established after they finished (1990).

Every year about 100 players from Poland and abroad (Austria, Germany, Czech Republic, Slovakia, Belgium, Sweden, Denmark, Finland, India, …) take part in the tournament. This is the only international tennis event of this rank in Katowice.

Katowice Cup to turniej z długą tradycją. W tym roku odbędzie się po raz 31. Nieoficjalną patronką turnieju jest Jadwiga Jędrzejowska, pierwsza Polka, która zagrała na kortach Wimbledonu i która po wojnie mieszkała w Katowicach i była czynną zawodniczką klubu Baildon i stałą reprezentantką Katowic w lidze krajowej. Do XXIV. edycji wszystkie turnieje Katowice Cup były rozgrywane właśnie na kortach Baildonu. Po wojnie odbywały się w Katowicach Międzynarodowe Mistrzostwa Tenisowe Polski – nasz turniej powstał po ich zakończeniu (1990r.).

W rozgrywkach co roku bierze udział ok. 100 zawodników z Polski i zagranicy (Austria, Niemcy, Czechy, Słowacja, Belgia, Szwecja, Dania, Finlandia, Indie, …). Jest to jedyna tej rangi międzynarodowa impreza tenisowa w Katowicach.


Turniej tenisowy Katowice Cup ITF to międzynarodowy turniej w kategorii ITF 200, organizowany corocznie na przełomie lipca i sierpnia w Katowicach. Pierwsze turnieje zostały rozegrane w latach 90. Głównymi sponsorami i patronami turnieju są Urząd Miasta Katowice, Polski Związek Tenisowy oraz Śląski Związek Tenisowy. Dyrektorem turnieju od początku jego istnienia jest Karol Zarzecki.

Katowice Cup to kompletny turniej tenisowy (singiel, debel i debel mieszany), który trwa od 3 do 5 dni. Obiekt (MOSiR Katowice) składa się z 6 kortów zewnętrznych (nawierzchnia Claytech) oraz 4 kortów wewnętrznych (4 korty twarde, PLAYIT).

Informacje o nadchodzącej edycji turnieju można znaleźć tutaj: XXXI Katowice Cup

Nasz turniej jest zawsze atrakcyjnym wydarzeniem dla wielu graczy, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności w konfrontacji z najlepszymi zawodnikami i przyjaciółmi z całego świata. Jest to idealne wydarzenie, aby spotkać swoich ulubionych graczy, dołączyć do zabawy w świecie tenisa i świetnie się bawić.

The Katowice Cup ITF Tennis Tournament is an international tournament in the ITF 200 category, organized annually at the end of July / beginning of August, in Katowice, Poland. First tournaments were played in 1990s. The main sponsors and patrons of the tournament are the City Hall of Katowice, Polish Tennis Association and Silesian Tennis Association. Tournament Director from the beginning on is Mr. Karol Zarzecki.

Katowice Cup is a complete tennis tournament (singles, doubles and mixed doubles), which lasts for 3-5 days. The venue (MOSiR Katowice) consists of 6 outdoor (Claytech surface) and 4 indoor courts (4 hard courts, PLAYIT).

Information about the upcoming tournament edition can be found here: 31st Katowice Cup

Our tournament is always an attractive event for many players who desire to test their skills against the top performers and friends from all over the world. It’s an ideal event for meeting your favorite players, joining the fun in the world of tennis, and having a great time.